MCS- Lite

  System sterowania ożywia maszynę...
Wszystkie urządzenia Movax mogą być zainstalowane na większości standardowych koparek, wyposażonych w jednokierunkową linię zasilania osprzętu na wysięgniku. Systemy sterowania Movax spinają koparkę i osprzęt w jeden współpracujący organizm. System sterowania pozwala operatorowi koparki kontrolować wszystkie funkcje oraz zarządzać linią osprzętu nośnika.
  ...oraz dba o jej najważniejsze funkcje
System sterowania dostarcza operatorowi koparki czytelną i dokładną informację odnośnie parametrów roboczych urządzenia, gwarantując osiągnięcie maksymalnych wydajności pracy. Wszystkie funkcje obsługiwane są za pomocą przycisków i potencjometrów na ergonomicznych uchwytach. Wskaźniki kątowe oraz kolorowy wyświetlacz, dodatkowo wspomagają sterowanie urządzeniem.

System MCS-Lite jest podstawowym układem sterowania, dającym operatorowi pełną kontrolę nad wszystkimi funkcjami szerokiej gamy urządzeń Movax. Wszystkie układy i informacje zostały uproszczone celem zapewnienia funkcjonalnego wykorzystania do efektywnej pracy. System MCS-Lite w pełni współpracuje z elementami systemy MCS-Pro. Zainstalowany w kabinie operatora, elektroniczny moduł sterujący, został wyposażony w 3,2’’ kolorowy monitor. Moduł umożliwia proporcjonalne sterowanie układem hydraulicznym koparki, wydatnie przyczyniając się do oszczędności paliwa oraz dostosowując moc maszyny do aktualnego zapotrzebowania. Monitor na bieżąco informuje operatora o aktualnych kątach pochylenia urządzenia w dwóch różnych płaszczyznach, częstotliwości drgań, sile udaru oraz aktualnym ciśnieniu pracy. Wskazania czasu pozostałego do kolejnej obsługi okresowej oraz menu diagnostyczne są również do dyspozycji użytkownika urządzenia. Kompletny system zawiera dwa ergonomiczne uchwyty joystik’ów, wyposażonych w przyciski oraz suwaki proporcjonalne, umożliwiające pracę bez odrywania rąk. Podczas instalacji, serwis Movax przekierowuje wszystkie funkcje oryginalnych joystick’ów do nowych przycisków.

 

Wyświetlanie informacji oraz funkcje systemów sterowania

 

MCS Lite

MCS Pro

Kolorowy monitor3.2''7''
Ergonomiczne uchwyty z przyciskami i suwakamiTAK
Proporcjonalne sterowanie linią zasilania z koparkiTAK
Wskazanie aktualnych obrotów i częstotliwości (dla wibromłotów)TAK
Wskazanie energii udaru (dla młota IH)TAK
Kąt pochylenia urządzenia w płaszczyźnie wysięgnikaTAK
Kąt pochylenia urządzenia w płaszczyźnie prostopadłej do wysięgnikaTAK
Aktualna wysokość i odległość urządzenia-TAK
Sterowanie automatyczne-TAK
Nastawa siły zaciskania szczęk z kabiny operatora-TAK
Procedura auto-diagnostykiTAK
Zapis kluczowych parametrów pracy*-TAK
Wejście do podłączenia kamery-TAK
Możliwość podłączenia kamery wi-fi-TAK
Aktualizacja oprogramowania przez złącze USB-TAK

 *Zapis parametrów pracy będzie dostępny jeszcze w 2015 roku

Współpraca

MCS Lite

MCS Pro

WibromłotyTAK
Młot udarowy IHTAK
Świder TADTAK
Osprzęt wyposażony w system Auto-CTAK